حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 25 July , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 217 تعداد نوشته های امروز : 0×

نمونه سوالات آزمون‌ها

آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (عمران – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (معماری – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات برقی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (تاسیسات مکانیکی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (شهرسازی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های حرفه‌ای کاردان‌های فنی ساختمان (نقشه برداری – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – خرداد ماه ۱۳۹۳)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – آذر ماه ۱۳۹۲)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – اسفند ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – شهریور ماه ۱۳۹۱)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – آذر ماه ۱۳۹۰)
آزمون‌های تعیین صلاحیت معماران تجربی (معماران تجربی – اسفند ماه ۱۳۸۹)

Views: 40